Ik heb thuiszorg nodig. Is dat duur?

Wie thuiszorg nodig heeft, komt bij de wijkverpleging terecht. De wijkverpleegkundige verleent medische zorg, maar ook hulp bij zaken als opstaan, douchen, wassen, steunkousen aan- en uittrekken.

Wilt u wijkverpleging aanvragen? U heeft daarvoor geen verwijzing van uw huisarts nodig en ook geen indicatie. Wél kan uw huisarts u helpen om een geschikte thuiszorgorganisatie te vinden bij u in de buurt. De wijkverpleegkundige bekijkt samen met u óf u zorg nodig heeft, en welke zorg u nodig heeft. De wijkverpleegkundige kan medische zorg verlenen, zoals medicijnen toedienen of een wond verzorgen. En ondersteuning bij bijvoorbeeld opstaan, douchen, wassen, steunkousen aan- en uittrekken. 

Verzekeraar betaalt

Deze vorm van thuiszorg valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dat betekent, dat uw zorgverzekeraar de kosten voor de wijkverpleging vergoedt. Die kosten worden helemáál vergoed als ze worden geleverd door een gecontracteerde zorgaanbieder. U betaalt voor wijkverpleging geen eigen risico en ook geen eigen bijdrage. Medicijnen en laboratorium- of röntgenonderzoek vallen wel onder het eigen risico.

Wat is dat, een gecontracteerde zorgaanbieder?

De zorgverzekeraars kopen zorg in bij zorgorganisaties in héél Nederland en dat gaat door middel van contracten. In die contracten worden allerlei afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over de vergoeding van zorg en prijzen van behandelingen. 

Zonder contract

Sommige zorgverleners willen geen contracten afsluiten, omdat ze vinden dat de afspraken die hierin worden vastgelegd hun beperken in hun werkzaamheden. Om die reden sluiten zij géén contracten met zorgverzekeraars. Zij leveren dan niet-gecontracteerde zorg. 

Wat betekent dit voor mij?

In principe heeft iedere Nederlander een zorgverzekering. Kiest u ervoor om gebruik te maken van een zorgorganisatie waar uw verzekeraar geen contract mee heeft afgesloten? Dan bestaat de kans dat u een deel van de rekening zelf betaalt. Deze zorgverlener heeft met de zorgverzekeraar geen afspraken gemaakt over de prijzen van behandelingen.

Het deel dat u zelf betaalt, is afhankelijk van uw polis. Heeft u een naturapolis of budgetpolis? Dan wordt ongeveer 70% van de kosten vergoed, en betaalt u 30% zelf. Heeft u een restitutiepolis? Dan bent u vrij om te kiezen naar welke zorgverlener u gaat en en krijgt u alles vergoed. Het is dat niet van belang of er wel of geen contract met de zorgverzekaar is. Het is dus altijd handig, om vooraf te checken of uw wijkverpleegkundige wel of geen contract heeft met een zorgverzekeraar. En wat daarvan de gevolgen zijn. Naast de mogelijke financiële gevolgen, kan het bijvoorbeeld betekenen dat u uw nota's zelf moet indienen bij de zorgverzekeraar. Meer administratie, dus.

Ongecontracteerde zorg op de schop

Het laatste woord is voorlopig nog niet gesproken over de niet-gecontracteerde zorg of ongecontracteerde zorg. Ongecontracteerde zorg is in de wet geregeld, maar zorgverzekeraars hebben er grote problemen mee. En ook in de politiek wil men het aandeel van de niet-gecontracteerde zorg terugdringen. Voor de wijkverpleegkundigen zelf daarentegen, is het zelfstandig werken zonder contract, een manier om hun werkplezier en kwaliteit van zorg te verbeteren.