Mantelzorger ervaart hoge werkdruk

Bijna drie op de vier mantelzorgers ervaren een hoge werkdruk door het combineren van werk en mantelzorg. Eenzelfde percentage heeft het gevoel dat de combinatie werk en mantelzorg niet goed is geregeld. Veertig procent van de mantelzorgers voelt zich niet gesteund door werkgever/ leidinggevende en eenzelfde percentage niet door collega’s. 

Dit blijkt uit een onderzoek van het CNV, uitgevoerd door Maurice de Hond/ Peil.nl. Het CNV vindt dit zorgwekkende percentages, mede omdat Nederland ruim vier miljoen mantelzorgers telt. 

Regelingen

Werknemers zijn niet goed op hoogte van de regelingen rond mantelzorg. Iets meer dan de helft weet niet of er formele regelingen op het werk zijn voor mantelzorg. Slechts zestien procent kent de wettelijke regelingen. Meer dan de helft weet niet of er cao afspraken zijn over mantelzorg. 
Mantelzorg is een van de aandachtspunten in de arbeidsvoorwaardennota 2019 van het CNV met daarin de beleidsonderwerpen en CAO-voorstellen.
 

Bron(nen):
Trefwoorden: