Mantelzorgers kunnen betaalde baan niet volhouden

Getty Images

Mantelzorgers met een betaalde baan nemen vrij of melden zich ziek om het thuis allemaal te kunnen redden. Van wettelijk geregeld zorgverlof maken ze maar mondjesmaat gebruik.

Bijna de helft van de werkende mantelzorgers moest zich in het afgelopen jaar één of meerdere keren afmelden op het werk vanwege mantelzorgtaken. Eenderde van de mantelzorgers was vanwege de zorg thuis meerdere weken en zelfs maanden afwezig. Dit blijkt uit cijfers van het Nationaal Mantelzorgonderzoek onder ruim 1700 mantelzorgers. Het grootste gedeelte (72 procent) van de respondenten die aangeven te verzuimen vanwege mantelzorgtaken is vrouw. 

Zorgverlof is een wettelijk recht

Als werkende mantelzorger heb je recht op zorgverlof en calamiteitenverlof. Het zijn regelingen die in de wet zijn geregeld, dus elke werknemer kan hier gebruik van maken. Toch maakte slechts een kwart (23 procent) van de mantelzorgers gebruik van deze verlofregelingen. De rest nam een vrije dag zonder reden, meldde zich ziek of nam vakantiedagen op.  

Vertel het je baas!

Voor iemand zorgen, daar hoef je je niet voor te schamen. Toch vertellen veel mantelzorgers (23 procent) niet aan hun leidinggevende dat er thuis zorgtaken zijn. Ze vinden dat een privé-gelegenheid. Dat is een gemiste kans, want degen die dat wél deden, voelen zich in groten getale (83 procent) gesteund door hun werkgever. Al vindt ook de helft van de werkgevers dat het werk niet onder de mantelzorg mag lijden. 

Thuiswerken als oplossing

27 procent van de werkende mantelzorgers denkt erover om minder te gaan werken vanwege de mantelzorgtaken. 10 procent denkt er zelfs over om helemaal te stoppen met werken. Joost Voesten van vakbond De unie schrikt daar van: “Elk procent dat overweegt om te stoppen met werken is er een te veel. Zowel mantelzorgers als beschikbare arbeidskrachten hebben we de komende jaren hard nodig.” Een mogelijke oplossing voor een betere werk-mantelzorgbalans is volgens veel mantelzorgers het zogenaamde hybride werken, waarbij je gedeeltelijk vanuit huis werkt. Meer thuiswerken, meer je eigen tijd indelen. 

Ben ik mantelzorger?

De overheid vindt dat u mantelzorger bent als u onbetaalde hulp biedt aan iemand met wie u een band heeft. Dus als u voor uw moeder zorgt, bent u zeer waarschijnlijk een mantelzorger. Maar ook als u voor uw partner of buurvrouw zorgt, een oude oom, een dierbare vriend. Een mantelzorger geeft de hulp vaak langdurig en intensief. De hulp gaat bovendien verder dan wat we normaal gesproken voor onze huisgenoten doen: door het verlenen van mantelzorg kan de ander zich staande houden, thuis blijven wonen en deelnemen aan de samenleving. Verder blijkt uit de praktijk dat de tijd die u aan mantelzorgen besteedt, niet doorslaggevend is. Ook als u uw moeder of beste vriend ‘slechts’ een middagje per week helpt, bent u haar mantelzorger.

Bron: het Nationaal Mantelzorgonderzoek 2022 van SeniorService en Fello.
 

Auteur