Minder niet-gecontracteerde wijkverpleging

Voor het eerst sinds jaren daalt de niet-gecontracteerde zorg voor wijkverpleging. Zowel het aantal cliënten als de kosten dalen. In de periode 2016-2018 nam de niet-gecontracteerde zorg juist toe.

Dat blijkt uit cijfers van Vektis. In 2019 had 3,5 procent van de cliënten niet-gecontracteerde wijkverpleging. Dat zijn zo'n negentienduizend cliënten. Een jaar eerder was dat 5,6 procent. Dat gaat om dertigduizend cliënten. In euro's is 5,7 procent van de wijkverpleging niet-gecontracteerd, 165 miljoen euro. In 2018 was dat 9 procent, 260 miljoen euro.

Twee keer zoveel

De vergoeding van niet-gecontracteerde zorg is doorgaans lager dan de vergoeding van gecontracteerde zorg. Toch is niet-gecontracteerde zorg per cliënt 1,7 keer zo duur dan gecontracteerde zorg in de jaren 2017-2019. Dat betekent dat er in de niet-gecontracteerde zorg meer dan tweemaal zoveel uren zorg per cliënt per maand verleend is. Ook in de GGZ nam de niet-gecontracteerde zorg in de jaren 2016-2018 toe. Over 2019 zijn er voor de GGZ nog geen cijfers beschikbaar.