Samenwonen om te zorgen wordt vaak te rooskleurig ingeschat 

Je oude ouders in huis nemen. Het lijkt een goed idee, maar er zitten ook haken en ogen aan. De consequenties kunnen ingrijpend zijn, en daar staat niet iedereen bij stil.    

Steeds meer mantelzorgers denken erover om te gaan samenwonen met bijvoorbeeld hun oude ouders of een ander familielid dat zorg nodig heeft. Dit blijkt uit reacties aan de Mezzo Mantelzorglijn. Mezzo is de landelijke vereniging die op komt voor mantelzorgers. Maar mensen overzien echter niet welke lange termijn gevolgen dit met zich meebrengt en schatten het samenwonen te rooskleurig in, stelt Mezzo, Landelijke vereniging voor mantelzorgers. 

Praktische voordelen

Vier jaar na de introductie van de term participatiesamenleving in de Troonrede, overwegen steeds meer mensen om samen te gaan wonen om te zorgen voor een naaste. Het geeft praktische voordelen. Je bespaart tijd en reiskosten, kan genieten van elkaars nabijheid en kan elkaar over en weer te hulp schieten. Het toenemende aantal vragen aan de Mezzo Mantelzorglijn gaan over het plaatsen van een mantelzorgwoning in de tuin, mede huurderschap of bijvoorbeeld urgentieverklaring.

Té rooskleurig

Naast de voordelen die het oplevert merkt Mezzo dat mensen moeite hebben om te overzien welke gevolgen samenwonen heeft. Het wordt vaak te rooskleurig ingeschat. Door de korte afstand is het risico op overvraging groter, zeker als de zorgvraag toeneemt. Privacy en zelfstandigheid kunnen onder druk komen te staan. En er kunnen financiële problemen ontstaan, bijvoorbeeld doordat samenwonen een negatieve invloed heeft op uitkeringen, toeslagen of eigen bijdragen.

Het maken van goede afspraken en het realiseren van de gevolgen is heel belangrijk. Een voorbeeld daarvan is het wel of niet vragen van 'kost en inwoning'. Gebeurt dit niet, dan kan dit door de fiscus worden gezien als een gift. Hierdoor kan de grens van belastingvrije schenking worden overschreden, waardoor onverwacht schenkbelasting betaald moet worden. 

Levensloop

De mantelzorgorganisatie heeft alle woonregelingen voor mensen die willen gaan samenwonen op een rij gezet. Een belangrijke tip van Mezzo is ook: wees realistisch en kijk naar de lange termijn. Liesbeth Hoogedijk, directeur Mezzo: "Niemand weet hoe lang de situatie gaat duren, dus bedenk vooraf wat er in een gemiddelde levensloop op je pad kan komen. Denk aan een echtscheiding, een baan in een andere stad of een nieuwe fase in het leven bijvoorbeeld wanneer de kinderen het huis uit gaan of pensionering. Is de mantelzorgsituatie bestand tegen deze ingrijpende veranderingen?"

De publicatie ‘Samen wonen om te zorgen? De woonregelingen en tips op een rij’ is hier te bestellen. 

Lees ook: 
https://www.ikwoonleefzorg.nl/tip/inwonen
https://www.ikwoonleefzorg.nl/zelfstandig-wonen/hoe-regel-ik-een-mantelzorgwoning