Zorgverlof wordt uitgebreid

Mensen die werken en ook mantelzorger zijn, kunnen zorgverlof aanvragen bij hun werkgever. Er zijn twee soorten zorgverlof, waar u in dit artikel over kunt lezen.

Kortdurend zorgverlof

Het is wettelijk geregeld dat u enkele dagen verlof kunt opnemen als u een inwonend (pleeg)kind, uw inwonende partner of een van uw ouders moet verzorgen. Denk bijvoorbeeld aan de periode na een ziekenhuis-ontslag of tijdens een ziekte. Dit heet kortdurend zorgverlof. U moet dan wel kunnen aantonen dat alleen u deze zorg kunt geven.

Maximum aantal uren
U kunt meerdere keren per jaar kortdurend zorgverlof opnemen. Maar er geldt wel een maximum van het aantal uren dat u kunt opnemen: twee keer het aantal uren dat u per week werkt, binnen een periode van twaalf maanden. Als u bijvoorbeeld altijd 36 uur per week werkt, kunt u per 12 maanden in totaal 72 uur kortdurend zorgverlof opnemen.

Aanvragen bij werkgever
Kortdurend zorgverlof vraagt u aan bij uw werkgever. Die kan het verlof alleen weigeren als het bedrijf hierdoor in ernstige problemen komt. Als het zorgverlof is begonnen, mag uw werkgever dit niet meer stoppen. Wel mag hij u verzoeken om aan te tonen waarom uw verlof echt noodzakelijk is. En achteraf kan hij vragen naar bijvoorbeeld een doktersrekening of een afspraakbevestiging voor een medisch onderzoek.
Komt u er niet uit met uw werkgever? Raadpleeg dan personeelszaken, uw vakbond of schakel desnoods rechtshulp in.

Doorbetaling
Tijdens het verlof betaalt uw werkgever in ieder geval 70 procent van uw salaris door. Als dat minder is dan het minimumloon, moet hij het aanvullen tot het minimumloon. Tijdens het kortdurend verlof bouwt u bovendien net als anders, gewoon vakantiedagen op.

Langdurend zorgverlof

Dit verlof is er om voor langere tijd voor uw ernstig zieke partner, kind of ouders te zorgen.

Maximum aantal uren
U kunt per twaalf maanden maximaal zes keer het aantal uren dat u per week werkt opnemen. U mag het verlof over maximaal achttien weken verdelen.

Aanvragen bij werkgever
U dient dit verlof schriftelijk aan te vragen bij uw werkgever. Dat moet minstens twee weken voordat het verlof ingaat, gebeuren. Uw werkgever mag dit verlof alleen weigeren, als hij goede redenen heeft. Bijvoorbeeld als het bedrijf door uw verlof in grote problemen komt. En uiteraard kan hij u verzoeken om aan te tonen waarom uw verlof nodig is. Is het zorgverlof begonnen, dan mag uw werkgever dit niet meer stoppen. Wel mag hij achteraf – net als bij het kortdurend onderzoek - vragen naar bijvoorbeeld een doktersrekening of een afspraakbevestiging voor een medisch onderzoek.

Doorbetaling
U krijgt deze verlofuren niet uitbetaald, tenzij in dit in uw cao anders is bepaald. U bouwt wel vakantiedagen op.

Uitbreiding van het zorgverlof per 1 juli 2015

Zorgt u voor een buurvrouw of een goede vriend? Dan is er goed nieuws voor u, want de overheid heeft besloten om de regels voor het zorgverlof aanzienlijk uit te breiden. Vanaf 1 juli 2015 kunt u als mantelzorger óók kort of langer zorgverlof opnemen als u zorgt voor grootouders, kleinkinderen, broers en zussen. En daar blijft het niet bij. Voor andere huisgenoten dan uw kinderen of partner, dus bijvoorbeeld voor een inwonende tante, kunt u eveneeens zorgverlof aanvragen. En zélfs voor mensen met wie u een sociale relatie heeft (de buurvrouw of een vriend) en die van u afhankelijk zijn. Een erkenning voor de zorg die we aan elkaar geven en die allang niet meer stopt bij de directe familie…

Bron: www.rijksoverheid.nl
 

Bron(nen):
Trefwoorden: