45+ pittig en karaktervol

Dit is de leus die het CWI gebruikt om werkgevers attent te maken op de mogelijkheden die de oudere werkzoekenden kunnen bieden. En dat is nodig want een op de twee ingeschrevene bij het CWI is nog steeds ouder dan 45 jaar.