45+ pittig en karaktervol

Dit is de leus die het CWI gebruikt om werkgevers attent te maken op de mogelijkheden die de oudere werkzoekenden kunnen bieden. En dat is nodig want een op de twee ingeschrevene bij het CWI is nog steeds ouder dan 45 jaar.

Meer oog voor de talenten van werkzoekenden van 45 jaar en ouder dat is wat het CWI graag wil en gaat met 45+ kaasjes langs 2000 werkgevers om ze op die talenten te attenderen.

De aandacht gaat vooral uit naar werkgevers die nu nog geen gebruik maken van het CWI voor het invullen van hun vacatures. Sinds eind 2006 heeft het CWI extra adviseurs ingezet om 45-plussers onder de aandacht van werkgevers te brengen en met succes, want sinds die tijd zijn er 30.000 extra 45-plussers aan een baan geholpen.

Het CWI helpt de oudere werkzoekenden met onder meer sollicitatietrainingen, netwerkbijeenkomsten, speeddates met werkgevers en competentietests.