55-plussers worden te dik

Meer aandacht voor overgewicht bij 55-plussers, dat is waar Prof. Dr. Ir. Marjolein Visser vandaag in haar oratie als hoogleraar ‘Gezond ouder worden’ toe oproept. Ouderen worden veel te dik met alle gevolgen van dien. 

Vijftien jaar geleden was van de vrouwen in de leeftijd van 55 tot 65 jaar 20 procent te dik, nu is dat al 27,5 procent. Van alle ouderen kampt 56,9 procent met overgewicht, waarvan 14,4 procent met ernstig overgewicht. De reden van het toenemende gewicht is dat wij hetzelfde zijn blijven eten, maar ten opzichte van 1992 twintig procent minder zijn gaan bewegen. De strijd tegen overgewicht is niet zonder reden, overgewicht bedreigt ernstig de gezondheid. Het tast de mobiliteit aan, de kans op diabetes neemt toe net als de kans op incontinentie. Daarnaast is er vaker sprake van depressiviteit bij mensen met overgewicht.
 
Omdat overgewicht niet direct levensbedreigend is heeft de huisarts er weinig oog voor. Slecht bij een op de tien mensen met overgewicht nam de huisarts zelf het initiatief dit te bespreken. En dat is jammer want van de mensen met overgewicht is slechts 8 procent tevreden met het gewicht. Tweederde worstelt om het gewicht op peil te houden of af te vallen. De groep afvallers kiest doorgaans voor een combinatie van voeding aanpassen en meer bewegen. Een terechte combinatie want juist bij ouderen is de kans groot dat afvallen afname van botdichtheid en spiermassa veroorzaakt. Visser pleit dan ook voor professionele ondersteuning bij het afvallen.
 
In haar oratie roept Marjolein Visser de huisartsen op actiever het overgewicht te bestrijden. Een advies van de huisarts stimuleert beter, zeker wanneer hij de noodzaak medisch onderstreept. Tenslotte pleit ze er voor dat de huisarts vaker doorverwijst naar specialisten zoals diëtisten.