56 procent van 50 plussers vindt dat film van Wilders uitgezonden moet worden.

Ruim 3500 50+-ers hebben binnen 1 week hun mening gegeven over het wel of niet uitzenden de film van Wilders. 56% vindt dat de film wel uitgezonden moet worden.

Op www.plusonline.nl, de site van Plus Magazine, is massaal gediscussieerd door de 50+-ers over het wel of niet uitzenden van de film van Wilders. Ruim 3500 mensen hebben hun stem uitgebracht op de stelling of het niet uitzenden van de film betekent dat men toegeeft aan angst.

Uit de ruim 110 reacties blijkt dat men worstelt met deze vraag. Enerzijds leeft er een groot besef van de geschiedenis van Nederland: het vechten voor democratie en het recht op vrijheid van meningsuiting. Anderzijds vindt men dat er wederzijds respect moet zijn, zowel van Wilders voor de moslims als ook van de moslims voor ons. Men is vaak verontwaardigd over het feit dat Wilders de best beveiligde Nederlander is, maar vooral is men verontwaardigd over alle aandacht die deze film krijgt.

Volg de discussie op www.plusonline.nl/wilders

Bron(nen):
  • PlusOnline.nl