Benut overwaarde eigen woning

Veel ouderen zijn rijk door de overwaarde van hun eigen huis, maar gebruiken dit kapitaal niet. Econoom Jan Rouwendal vermoedt dat de overwaarde alleen nog maar zal toenemen.

Het grote gevaar van de ‘stenen rijkdom’ zit hem niet in het kapitaal zelf, maar in de gulzige blikken van de overheid.
 
Gisteren deed econoom Jan Rouwendal van de Vrije Universiteit tijdens een bijeenkomst van Netspar, een kennisnetwerk voor vergrijzing en pensioenen zijn uitspraken. Hij melde dat met het oog op de vergrijzing en de daardoor gestegen kosten voor zorg de overwaarde van de eigen woning aangesproken moet kunnen worden.
 
De overwaarde, het verschil tussen de waarde van de woning bij vrije verkoop en de resterende hypotheek komt het beste vrij na een verhuizing naar een andere woning. Ouderen zijn echter niet zo verhuisbereid. Uit onderzoek van Rouwendal blijkt ouderen zich vooral laten leiden door hun sociale en emotionele binding met de eigen woning, niet door de waarde. Voor hem als econoom is het moeilijk te bevatten dat de woning bezitters hun kapitaal niet beter benutten.
 
Wanneer ouderen niet bereid zijn te verhuizen, dan moeten er wellicht meer mogelijkheden komen de waarde die nu in de woning besloten ligt aan te kunnen wenden als buffer voor onverwachte gebeurtenissen zoals ziekte. Op die manier kunnen ze ook echt oud worden in de woning. Nu kan dat alleen via het nemen van een (krediet) hypotheek of het verkopen van de woning en terughuren.
 
Het pleidooi van Rouwendal valt samen met de actuele discussie over het betaalbaar houden van de AWBZ. Volgens Lou Spoor van verzekeraar Achmea zou er meer differentiatie moeten komen in de thuiszorg, dan is er meer te kiezen en kunnen mensen zelf bepalen waar ze hun geld aan uit willen geven.