Besteedbaar inkomen stijgt in 2009

Het Nederlands Instituut voor Budgetvoorlichting, het NIBUD heeft berekend wat de gevolgen zijn van de huidige inflatie en de stijging van lonen of uitkeringen voor de burger. Volgens het NIBUD gaan de huishoudens er dit jaar 1 tot 4 procent op vooruit.

Het NIBUD heeft voor 100 verschillende huishoudens de gevolgen van de matig inflatie en het stijgen van het loon of de uitkering berekend. De conclusie is dat het besteedbaar inkomen tussen de 1 en 4 procent stijgt, maar niet voor alle 65-plussers!

In het lijstje van 100 huishoudens komt één rood pijltje naar beneden voor, wat inhoudt dat er minder besteedbaar inkomen is. Dit pijltje staat bij de alleenstaande AOW’er die naast de AOW een pensioen heeft van 25.000 euro bruto. Deze AOW’er krijgt 1,2 procent minder besteedbaar inkomen. De grootste stijging bevindt zich ook onder AOW’ers: een 65-plus echtpaar die beiden AOW ontvangen en ieder een pensioen van 5000 en 2500 euro bruto hebben, gaat er 4,5 procent op vooruit.

Het NIBUD komt aan de uitkomsten door de effecten te berekenen van de lagere prijzen, van olie en veel dagelijkse producten, van gestegen inkomsten uit loon of uitkering en de gevolgen van belasting- en premiemaatregelen. Maar het NIBUD waarschuwt ook. Door de veranderingen in de aftrekpost ziektekosten (en door minder aftrek een hoger belastbaar inkomen) en de compensatie die daarvoor in de plaats komt, kunnen de koopkrachtplaatjes anders worden. Er wordt dan misschien wel gecompenseerd met een vast bedrag en hogere huurtoeslag hoe het op individuele basis uitpakt zal in de praktijk moeten blijken.

De liefhebbers kunnen op www.toeslagen.nl alvast uitrekenen wat de gevolgen van het hogere belastbare inkomen zijn voor de huur- en zorgtoeslag. Zij en alle anderen kunnen op www.nibud.nl/overzichtkoopkracht nalezen hoe het besteedbaar inkomen voor hen uit kan pakken in 2009.