Borstonderzoek blijft tot 75 jaar

De drie vrouwen die bij de voorzieningenrechter te Den haag het recht op periodiek borstonderzoek voor vrouwen ouder dan 75 jaar wilden afdwingen zijn in het ongelijk gesteld.

De rechter oordeelde gisteren dat leeftijdsonderscheid gemaakt mag worden.
 
De drie vrouwen hadden met steun van het proefprocessenfonds Clara Wichmann een proefproces aangespannen omdat zij vinden dat periodiek borstonderzoek juist voor vrouwen van 75 jaar en ouder noodzakelijk is. Nu worden vrouwen tussen de 50 en 75 jaar om de twee jaar opgeroepen de borst te laten onderzoek op kanker. De vrouwen ouder dan 75 jaar krijgen geen automatisch bericht meer. En dat vinden de drie 76-plusvrouwen jammer omdat meer dan een derde van de totale sterfte aan borstkanker bij vrouwen ouder dan 75 jaar voorkomt.
 
Volgens het fonds blijkt uit onderzoek dat vroege opsporing bij vrouwen ouder dan 75 jaar effectiever is dan bij vrouwen tussen de 50 en 70 jaar. De meeste gezwellen die bij screening naar voren komen zijn klein, nog niet uitgezaaid en daardoor goed behandelbaar.
 
De rechter besliste echter anders. Naar zijn mening is de leeftijdsgrens gerechtvaardigd. Zo zou borstkanker bij oudere vrouwen eerder waarneembaar zijn dan bij jongere vrouwen. Verder achtte hij het belang van een vroegtijdige ontdekking, waaraan de bevolkingsonderzoeken moeten bijdragen, minder groot naarmate de leeftijd stijgt. De behandeling van borstkanker zou bij de oudere vrouwen ook minder levensverlengend werken of bijdrage aan de kwaliteit van leven. De vrouwen overwegen nog of ze in beroep gaan tegen de uitspraak.