Brussel bepaalt pensioenen

Via de Socialistische Partij is een stuk van de Europese Commissie bekend geworden waarin zij voorstellen doet om de pensioenen in Europa betaalbaar te houden.

De sociale partners en het kabinet hadden zich de moeite kunnen besparen om te komen tot een afgewogen pensioenakkoord en het betaalbaar houden van de pensioen. De Europese Commissie heeft namelijk voorstellen klaar liggen om lidstaten te stimuleren de pensioenen en pensioenleeftijd aan te passen. De Socialistische Partij (SP) heeft de hand weten te leggen op dit stuk dat pas veel later dit jaar bekend zou mogen worden. De maatregelen in het stuk stemmen niet blij. Zo worden lidstaten aangemoedigd om de pensioenleeftijd te koppelen aan de levensverwachting en is er een plan om vervroegd uitreden onmogelijk te maken. Een hoofdstuk zware beroepen kent het stuk niet en afspraken in cao´s worden ter discussie gesteld.

In het Europese voorstel is ook gevaar voor het Nederlandse pensioenstelsel omdat burgers van andere landen die naar Nederland verhuizen hun eerder opgebouwde pensioen bij een Nederlands fonds mogen inbrengen. Alleen niemand weet bijvoorbeeld wat een in Frankrijk opgebouwd pensioen waard is. Wordt de Fransman 67 jaar en gaat hij van een Nederlands pensioenfonds  pensioen ontvangen dan kan dat Franse pensioen wel eens waardeloos blijken en moet het pensioenfonds wel een pensioen uitkeren waarvoor niet gespaard is.

De SP vindt dat Nederland moet zorgen dat de voorstellen van de Europese Commissie van tafel verdwijnen. Emile Roemer, de voorman van de SP, roept Mark Rutte dan ook op om de mouwen op te stropen en er tegenaan te gaan.

Bron(nen):