Bussemaker wil mantelzorg stimuleren

“De actieve betrokkenheid van burgers is het sociale kapitaal van ons land. Hun betrokkenheid is een zaak van ons allen”, aldus staatssecretaris Bussemaker van Volksgezondheid in de Beleidsbrief Mantelzorg die zij gisteren naar de Tweede Kamer zond. In de Beleidsbrief staan de voorstellen voor het stimuleren van de mantelzorg.

Vorig jaar hielpen 1,4 miljoen Nederlanders een ziek of gehandicapt familielid of vriend. Het geven van mantelzorg dreigt echter onder druk te komen door de vergrijzing, grotere arbeidsdeelname en afnemende belangstelling. Die teruggang moet gestopt, in haar beleidsbrief geeft de staatsecretaris aan dat zij met de gemeenten afspraken hiervoor gaat maken. Bij de gemeenten moeten mantelzorgers terecht kunnen voor inspraak, advies, deskundigheidsbevordering, praktische hulp en het koppelen van vraag en aanbod (makelaarsfunctie).

Toevallig werd begin oktober ook bekend dat de gemeente Rotterdam in navolging van de andere grote steden het parkeren voor mantelzorgers goedkoper gaat maken. De 50.000 Rotterdamse mantelzorgers gaan nu 1,19 euro per dagdeel betalen voor het parkeren.

Heeft uw gemeente eigen maatregelen om mantelzorg te stimuleren? Laat het ons eens weten?