Chronisch ziek zijn is duur

Voor het eerst is in kaart gebracht hoeveel niet vergoede kosten een chronisch zieke of gehandicapte heeft. Dat blijkt gemiddeld 2500 euro per jaar te zijn, zoveel dat bijna de helft aangeeft niet rond te kunnen komen. En zoals het er nu uitziet zal dat nog zeker tot 2009 zo blijven. 

De Chronisch zieken en Gehandicaptenraad (CG-raad) heeft het Nibud en Irv opdracht gegeven eens te onderzoeken met welke kosten een chronisch zieke of gehandicapte te maken heeft. Uit het onderzoek onder bijna duizend personen blijkt dat driekwart van de huishoudens meerkosten heeft ten gevolge van de ziekte of handicap. Gemiddeld 2496 euro per jaar.

 

In het onderzoek zijn voor het eerst alle kosten meegenomen, dus ook niet vergoede kosten zoals vrijetijdsbesteding, levensonderhoud, onderhoud van het huis en vervoer. Daarnaast is er naar inkomen gevraagd. Hieruit blijkt dat ziek zijn of een handicap hebben duur is, 46 procent van de ondervraagde groep geeft aan niet rond te kunnen komen en daarom het spaargeld aan te spreken of schulden maken.

 

De minister van Financiën heeft plannen die de aftrek ziektekosten bij de aangifte inkomstenbelasting aanzienlijk zullen wijzigen. Per 1 januari 2009 moet de regeling zo veranderd zijn dat (veel) minder mensen er gebruik van kunnen maken, maar juist chronisch zieken en gehandicapten meer voordeel krijgen.

 

13 november 2007