Corona versnelt ontkerkelijking met bijna tien jaar

Vanwege de coronacrisis gaan er nog minder mensen naar de kerk dan verwacht. De ontkerkelijking zit nu al op het niveau dat voor 2030 was voorspeld, dat schrijft de Volkskrant.

Veel christenen die niet naar de kerk mochten aan het begin van de coronacrisis, zijn niet weer teruggekeerd zodra die maatregelen versoepeld werden. Daardoor halen de kerken, soms bij lange na, niet de capaciteit die sinds de versoepelingen is toegestaan. 

Impact minder bij Protestantse Kerk

Binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) is de impact minder te merken dan bij de rooms-katholieken. Dat komt mede doordat de meeste protestanten minder problemen hebben met geloof op afstand dan katholieken. Zo laat het bestuur van de PKN het toe dat gelovigen het avondmaal thuis met wijn en brood vieren, en dat bij een doop het water door de ouders over het hoofdje wordt gegoten - iets wat binnen de katholieke kerk niet toegestaan is.

Online kerkdiensten

Vrijwel elke geloofsgemeenschap zendt de kerkdiensten intussen via livestreams of andere kanalen uit. Op het eerste gezicht leek dat een hoopvolle ontwikkeling: meer mensen, zowel binnen als buiten de gemeenschap, kwamen met het geloof in aanraking. Mensen die oorspronkelijk niet betrokken zijn bij de kerk, kunnen door de online bijeenkomsten makkelijker worden bereikt. Maar inmiddels daalt het aantal digitale gebruikers alweer. 

Maar het gaat niet bij iedere kerk even slecht. Sommige parochies zitten weer bijna op het niveau vóór corona, anderen groeien langzaamaan een beetje. De verwachting onder menig pastoor is in ieder geval dat het in de toekomst zeker niet drukker zal worden in de kerk.

Bron: De Volkskrant