De AWBZ wordt uitgekleed

De AWBZ staat vandaag in de Tweede Kamer ter discussie. Staatssecretaris Bussemaker van Volksgezondheid heeft allerlei voorzieningen die nu nog door de AWBZ vergoed worden geschrapt, ingaande 1 januari 2009.

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de AWBZ is in de loop der jaren een wel erg warm aangeklede wet geworden waar naar mening van staatssecretaris Bussemaker van Volksgezondheid best een paar jassen vanaf kunnen.
In haar ogen kan de boodschappenbegeleiding best geschrapt, ook de huiswerkondersteuning en weekendjes weg verdwijnen volgend jaar geleidelijk uit de AWBZ. Volgens de staatssecretaris kan de overheid niet overal verantwoordelijk voor zijn. Het is de taak van de overheid om mensen met zware beperkingen te ondersteunen zodat ze zo veel mogelijk zelfstandig kunnen zijn, maar niet om hen ook nog eens aan de maatschappij te laten deelnemen. Die laatste taak ligt volgens Bussemaker bij de gehandicapten, dementerende bejaarden en gedragsgestoorde kinderen zelf of bij hun ouders. De hulp moet van professioneel naar mantelzorgers, naar de ouders, kinderen, buren of geliefden.
De verschillende maatregelen moeten tezamen 800 miljoen aan bezuinigen opleveren, te beginnen vanaf 1 januari 2009. Mensen van wie de indicatie begin volgend jaar afloopt, worden volgens nieuwe criteria getoetst. De rest krijgt later in het jaar een oproep voor een nieuwe keuring. De nieuwe indicatie gaat dan per 2010 gelden, ook als de oude eigenlijk langer doorliep. Naar schatting van het ministerie zullen 60.000 mensen hun begeleiding verliezen en gaan de overige 160.000 mensen er in uren op achteruit.
De verschillende politieke oppositiepartijen zijn het zeer met de staatssecretaris oneens. Niet alleen vinden deze partijen dat we de huidige zorgontvangers in de kou laten staan, het aantal vrijwilligers om de leemte op te vangen ontbreekt of is al zwaar belast. Het CDA en PvdA vinden het juist een herschikking van verantwoordelijkheden of een herwaardering van de eigen verantwoordelijkheid. Volgens PvdA Kamerlid Agnes Wolbert moet de AWBZ-er zijn voor zelfredzaamheid. De Christen Unie zoekt het in meer vrijwilligers en beter aangepast openbaar vervoer.
Hoe de nieuwe AWBZ er na 2009 uit zal gaan zien en welke de gevolgen zijn, we wachten het af in de wetenschap dat de staatssecretaris nog 150 miljoen euro achter de hand heeft voor als het ergens fout loopt.
 
30 oktober 2008