Deskundige: we kunnen best langer doorwerken

Een groot deel van de werknemers kan na de huidige pensioenleeftijd nog zes jaar doorwerken. Dit concludeert onderzoeker Michaël Boissonneault van het NIDI in zijn proefschrift.

Volgens het onderzoek heeft dit te maken met de fysieke gezondheid: voor veel mensen is die op hun 65ste goed genoeg om nog jaren door te werken. Hiermee spreekt onderzoeker Boissonneault de opvattingen van vakbewegingen tegen, die stellen dat meer mensen arbeidsongeschikt raken door verhoging van de pensioenleeftijd. Het onderzoek van Boissonneault stelt dat dit alleen geldt voor een kleine groep mensen – een op de twintig – die kampen met een slechte gezondheid.

Het onderzoek heeft zich alleen gericht op fysieke gezond. De reden hiervoor is dat deze vorm van gezondheid te meten is. Ook worden er steeds meer maatregelen genomen die fysieke arbeid minder zwaar maken. Dit maakt fysieke gezondheid goed meetbaar.

Dit in tegenstelling tot geestelijke gezondheid, die niet zomaar te meten is. Volgens de onderzoeker speelt dit mogelijk wel een rol bij de geschiktheid om langer door te werken.

In enquêtes geven veel mensen namelijk aan dat ze zich ongezonder voelen dan ze in werkelijkheid – volgens objectief onderzoek – zijn. Dit verschil tussen de objectieve en subjectieve gezondheid kan veroorzaakt worden door de geestelijke gezondheid van de onderzochte personen, die hier dus buiten beschouwing is gelaten.

‘Jongere mensen werken niet meer’

Hoewel jongere mensen een hogere levensverwachting hebben dan huidige 50-plussers, zullen zij naar verwachting niet meer werken. Het aantal jaren dat zij meer werken – bijvoorbeeld door de verhoogde pensioen- en AOW-leeftijd – wordt namelijk gecompenseerd door meer uitval door gezondheidsproblemen. Overigens is het aantal werkende Nederlanders tussen de 65 en 75 jaar sinds 2003 verdubbeld.

Goede afstemming nodig

Boissonneault geeft toe dat gezondheid moeilijk meetbaar is, maar dat het wel wetenschappelijk bewezen is dat mensen met een goede gezondheid langer door kunnen werken dan mensen met een slechte gezondheid. Wel moet er dan in de aanloop naar de laatste werkzame jaren gekeken worden naar de conditie van de werknemers en of de eisen van het werk overeenkomen met hun capaciteiten.

Bron(nen):