Donner wil lek doorwerkbonus dichten

Minister Donner van Sociale Zaken wil een stokje steken voor een maas in de wetgeving van de doorwerkbonus. Slimmeriken hebben namelijk de levensloopregeling ontdekt als sluipweg.

Eerder met pensioen gaan door de levensloopregeling in te zetten als prepensioenmiddel en daardoor toch aan het werk blijven volgens de huidige wetgeving. Gewoon omdat het kan en mag volgens de huidige wetgeving. Maar werknemers die zo met vervroegd pensioen gaan, kunnen ook een beroep doen op een belastingvoordeel: de zogenaamde doorwerkbonus die vanaf 2009 ingevoerd gaat worden.

Die doorwerkbonus voor werknemers van 62 jaar en ouder wil juist het doorwerken stimuleren en niet dat werknemers via een omweg toch gebruik kunnen maken van de regeling. De minister gaat nu bekijken of de fiscale wet- en regelgeving op dit punt aangepast kan worden.

De doorwerkbonus geldt ook als werknemers doorwerken na hun 65ste. Per gewerkt jaar krijgen betrokkenen een belastingvoordeel. De hoogte daarvan varieert met het inkomen en de leeftijd, en bedraagt maximaal 4591 euro.