Erftaks gaat fors omlaag

Staatssecretaris De Jager van Financiën heeft afgelopen vrijdag zijn nieuwe successiewet met succes door de ministerraad geloodst. De vrijstellingen gaan omhoog en de tarieven omlaag.  

Begin dit jaar deed staatssecretaris De Jager van Financiën het voorstel om het mes te zetten in de huidige successiewet met haar 28, soms onredelijke hoge, tarieven.

Afgelopen vrijdag wist hij zijn plannen al om te zetten in een door de ministerraad goedgekeurd wetsvoorstel. En het moet gezegd, een veel sympathiekere en duidelijker successiewet. Kostenneutraal zoals de staatssecretaris aanvankelijk wilde wordt het niet, de staat mist door de nieuwe wet 235 miljoen aan inkomsten.

De vrijstellingen gaan in het wetsvoorstel omhoog. Een langstlevende echtgenoot krijgt een vrijstelling van 600.000 euro (nu 523.667 euro), kinderen 19.000 euro (nu 10.150 euro) en alle anderen 2000 euro. Bij de laatste vrijstelling voor derden is een aantal verschillende vrijstellingen op een hoop geveegd. Zo was er al een vrijstelling voor derden van 1942 euro, voor grootouders en kleinkinderen van 10.250 euro, voor ouders 44.752 euro en voor invalide kinderen en kinderen jonger dan 23 jaar een van 4479 euro.

Alleen al de reductie van het aantal vrijstelling vereenvoudigd enorm.
De tarieven veranderen ook in het wetsvoorstel: partners en kinderen betalen over de eerste 125.000 euro boven de vrijstelling 10 procent successierecht en boven het bedrag van 125.000 euro 20 procent. Alle andere verkrijgers betalen over de eerste 125.000 euro boven de vrijstelling 30 procent en over de rest 40 procent successierecht.

De staatssecretaris verwacht dat onder de nieuwe wet nog maar 500 partners per jaar successierecht voor zichzelf hoeven te betalen. Het aantal kinderen waar successierecht wordt geheven neemt met een kwart af.

Een voorbeeld: wanneer een kind nu 50.000 euro erft wordt nu ongeveer 3500 euro erftaks geheven, dat zal dadelijk nog maar 3100 zijn. Een ander voorbeeld: een goede vriend die 10.000 euro erft, betaalt nu 3300 euro aan erftaks, dat wordt dadelijk 2400 euro. De verwachting is dat de nieuwe wet op 1 januari 2010 in kan gaan.