Europa gevaar voor pensioenen

Gisteren presenteerde eurocommissaris László Andor een plan voor de Europese pensioenen. Vooral landen die het al goed voor elkaar hebben worden gestraft, ook Nederland.

Wanneer eurocommissaris László Andor zijn zin krijgt worden alle pensioenvoorzieningen in Europa hervormd. Voor Nederland zou dat grote gevolgen hebben, minister Kamp van Sociale Zaken heeft zijn bezorgdheid al kenbaar gemaakt. De voorstellen van de eurocommissaris houden in dat alle pensioenfondsen in Europa dezelfde dekkingsgraad moeten krijgen als verzekeringen. Dat zou voor de Nederlandse pensioenen betekenen dat de premies omhoog moeten en de uitkeringen verlaagd of bevroren. Verder moet de pensioenleeftijd in Europa gekoppeld worden aan de levensverwachting. Moet het gemakkelijker worden om het pensioen mee te nemen naar een ander Europees land en moeten vrouwen overal dezelfde pensioenrechten krijgen als mannen.  

Hoe nobel het plan misschien ook is, het straft vooral landen die al een (flinke) spaarpot hebben. Europarlementariërs Dennis de Jong van de SP en Ria Oomen van het CDA roepen minister Kamp op om bezwaar te maken tegen het Europese plan. Volgens SP’er De Jong zou de dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen moeten toenemen tot 200 procent. Oomen vindt dat overdreven en denkt dat de minimale dekkingsgraad wellicht naar 120 procent moet. Nu is die nog minimaal 105 procent, maar de gemiddelde dekkingsgraad bij de  Nederlandse pensioenfondsen momenteel niet meer dan 104 procent.

De meeste Europese landen hebben nu nog een pensioenstelsel dat vergelijkbaar is met onze AOW, de jongeren betalen voor de ouderen. Dit omslagstelsel zal op (korte) termijn niet langer houdbaar zijn. Europa heeft nu al 120 miljoen gepensioneerden en daar komen er jaarlijks twee miljoen 60-plussers bij. Dat er iets moet gebeuren lijkt haast onontkoombaar, dat de landen die het goed voor elkaar hebben daar de dupe van zijn is wrang. Nederland verzet zich dan ook net als Duitsland, Ierland en Engeland tegen het plan. Deze vier landen hebben samen 90 procent van de pensioenpotten.

Bron(nen):