Geen indexatie pensioen door lagere premie

Ouderen zullen nog langer geduld moeten hebben voordat hun pensioen weer eens geïndexeerd wordt voor de gestegen prijzen. Werkgevers krijgen voorrang.

Het Financieel Dagblad meldt vanmorgen dat zij signalen uit Den Haag hebben ontvangen die er op duiden dat de pensioenfondsen wordt toegestaan de pensioenpremie minder te laten stijgen dan eigenlijk nodig is. Het gevolg is dat gepensioneerden langer geen compensatie krijgen voor de gestegen prijzen. De nieuwe minister van Sociale Zaken, Henk Kamp, lijkt ontvankelijk voor de pensioenlobby die ijvert voor lagere premies die ingelegd worden voor de pensioenopbouwende werknemers. Door die lagere premies komt er minder geld binnen bij pensioenfondsen die al moeite hebben het herstelplan tot 2013 te realiseren. Gevolg is waarschijnlijk dat de indexatie van pensioenen op zich laat wachten. Met andere woorden ook bij pensioenfondsen betalen ouderen de rekening, net als bij veel plannen uit het regeerakkoord.

De Stichting van de Arbeid pleitte al eerder de pensioenpremies niet te veel op te laten lopen, omdat ze anders door de werkgevers niet meer op te brengen zijn. Werkgevers betalen nu de helft tot een derde van de pensioenpremies. Volgens De Nederlandse Bank zouden de pensioenpremies eigenlijk met 20 tot 30 procent moeten stijgen om de problemen van de pensioenfondsen op te lossen. Nu de minister de werkgevers lijkt te steunen, door de pensioenpremies minder te laten zijn dan wat eigenlijk nodig is, legt hij de rekening bij de pensioenontvangers. Om het herstel te realiseren moeten er toch rechtsom of linksom maatregelen genomen worden om de pensioenen voor de opbouwers als voor de pensioenontvangers veilig te stellen.