Geërfde serviceflat minder belast

De waarde van een geërfde serviceflat zal met terugwerkende kracht minder belast worden. Dat heeft staatssecretaris Weekers van Financiën besloten. Niet langer moeten erfgenamen de WOZ-waarde bij de Belastingdienst opgeven, maar de werkelijke waarde op de woningmarkt.

Ruim een jaar geleden was er al een informeel besluit van staatssecretaris Weekers van Financiën om serviceflats minder te belasten. De werkelijke waarde zou niet in verhouding staan tot de WOZ-waarde van de woningen. Dit is het gevolg van verminderde belangstelling en verplichte afname van diensten die ook doorlopen na overlijden. Ook de ballotage staat soms de verhandelbaarheid in de weg.

Belastingvoordeel

De staatssecretaris heeft nu bepaald dat niet de WOZ-waarde bij overlijden bepalend is, maar de waarde op de woningmarkt bij overlijden. Omdat deze marktwaarde over het algemeen aanzienlijk lager is dan de WOZ-waarde, levert dit een belastingvoordeel op voor erfgenamen.

Maaltijdservice en schoonmaakdienst

Aan de lagere waarde verbindt Weekers wel voorwaarden. Zo moet de verkoopwaarde tenminste 30 procent onder de WOZ-waarde liggen en moet er een verplichte afname zijn van bijvoorbeeld een maaltijdservice, schoonmaakdienst en alarmservice. Deze regeling geldt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012. Bij alle andere woningen geldt bij overlijden de WOZ-waarde die de gemeenten vaststellen.

Gedaalde woningprijzen

De aanpassing van de waarde van de serviceflats is onder meer het resultaat van het lobbywerk van Vereniging Eigen Huis (VEH). Deze vereniging maakt ook bezwaar tegen veel andere WOZ-waardes die volgens de VEH te hoog uitvallen. Gemeenten houden volgens de VEH onvoldoende rekening met gedaalde woningprijzen.

De staatssecretaris wijst er op dat 70 gemeenten onder verscherpt toezicht staan. "Deze gemeenten hebben onvoldoende aangetoond dat zij inspelen op deze wijzigingen in de markt", aldus Weekers. Via het verscherpte toezicht moet dit de komende tijd verbeteren.

Bezwaar

Is de WOZ-waarde in de ogen van de erfgenamen te hoog, dan kunnen zij binnen zes weken na het vrijvallen van een erfenis bij de gemeente bezwaar maken tegen eerder vastgestelde WOZ-waarde. Dit kan alleen als er sprake is van een nieuwe eigenaar, bijvoorbeeld omdat de langstlevende is overleden.

Bron(nen):