Gelovig, maar niet in de kerk

Slechts een kwart van de ouderen gelooft nog in god zoals die kerk door de kerk wordt verkondigd. Toch noemt driekwart van de ouderen zich gelovig, vaak volgens het ietsisme. Het geloof dat er een hogere macht of iets is. 

Geloven zoals dat vroeger ging door middel van kerkgang, preek en het dagelijks leven dat doen nog maar weinigen. In het boekje  ‘het zoeken niet moe’ beschrijft freelance journalist Arjan Broers het Nederlandse gelovige landschap. Hij analyseerde daarvoor in opdracht van de Katholieke Ouderen Bond (KBO) de cijfers van het onderzoeksbureau Kaski.
 
De kerk mag dan niet meer zo vaak bezocht worden, drie op de vijf ouderen bidt nog steeds. De morele opvattingen van de kerk zijn echter voor velen te streng, maar de kerkelijke rituelen, daar hecht me aan.