Greep in de pensioenkas door werkgevers

In de tijden dat de dekkingsgraad niet stuk kon hebben veel bedrijven een deel van de door hen gestorte pensioenpremie teruggekregen. Nu het tegenzit zouden ze dat weer terug moeten geven, maar de pensioenfondsen doen geheimzinnig.

Tien jaar geleden beloofde de staatsecretaris van Sociale Zaken Mark Rutte dat hij zou gaan uitzoeken welke pensioenfondsen geld hebben teruggestort aan de werkgevers. Nu tien jaar later is er nog steeds niets bekend en wil minister Kamp van Sociale Zaken pas over enige maanden reageren op de motie waarin openheid van zaken wordt gevraagd. Als reactie stelt Gerard Riemen, directeur van de Pensioenfederatie dat pensioendeelnemers zelf bij hun pensioenfonds moeten gaan navragen of de werkgever een bedrag heeft teruggestort gekregen tussen 1985 en 2005.

Over welke bedragen het gaat is geen duidelijkheid, het ligt ergens tussen de tientallen en honderden miljarden euro’s. Wel is duidelijk dat de staat van het ABP ongeveer 25 miljard uitgekeerd heeft gekregen. Volgens Riemen kunnen bedrijven die in het verleden geld teruggestort hebben gekregen nu verplicht worden dit geld weer terug te geven aan het pensioenfonds wanneer dat in de pensioenovereenkomst is opgenomen. Dat verklaart ook de geheimzinnigheid rondom dit onderwerp, de belangen zijn enorm.

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over dit onderwerp, vooral CDA-Kamerlid Peter Omtzigt is er al een jaar op gebrand eindelijk inzicht te krijgen in deze problematiek en hoopt vandaag meer duidelijkheid te krijgen. Mocht dat lukken, dan wachten nog enige andere dossiers die met pensioenpremies te maken hebben. Zo zijn er veel bedrijven geweest met pensioenpremievakantie omdat het pensioenfonds rijk genoeg was. En hebben medewerkers in de gezondheidszorg eind jaren tachtig minder loonsverhoging gekregen, maar wel een lagere pensioenpremie zodat het netto inkomen toch steeg. Ook hier is in feite de opbouw van pensioenreserves geweld aan gedaan.

Bron(nen):