Groningen biedt beste ouderenhuisvesting

Als het om ouderenhuisvesting gaat is Groningen de beste gemeente van Nederland. Utrecht, Etten-Leur en Zeewolde eindigen als tweede.

Een stuk slechter af zijn de senioren in onder meer Wunseradiel en Goirle. Dat blijkt uit een landelijk onderzoek van de drie ouderenorganisaties ANBO voor 50-plussers, PCOB en Unie KBO.

Aan het representatieve onderzoek, dat is uitgevoerd door Ipso Facto, hebben 162 van de 443 gemeenten deelgenomen. Bepalend voor de eindstand van de gemeenten is hun antwoord op ruim 30 vragen over de mate waarin zij beschikken over relevante kennis en informatie, aanbod en vraag naar seniorenwoningen, het huisvestingsbeleid voor ouderen en het woonzorgbeleid.

Knelpunten

Bij vier op de vijf gemeenten is het aanbod van seniorenwoningen kleiner dan de vraag. Bijna negen van de tien gemeenten ervaren knelpunten bij het uitvoeren van het ouderenhuisvestings- en of woonzorgbeleid. De helft van de gemeenten (50%) vindt dat de rijksoverheid niet voldoende randvoorwaarden creëert om een optimaal beleid te kunnen voeren. De regelgeving is onduidelijk en er is te weinig geld.

Bijna de helft (43%) van de gemeenten geeft aan dat er een betere afstemming moet komen van het huisvestingsbeleid met het WMO- en zorgbeleid en 42 procent vindt dat de gemeenten meer initiatief zouden moeten tonen bij het aanpassen van woningen.

Tekort

In 16 procent van de gemeenten is bouwen op basis van de principes van Woonkeur een eis bij nieuwbouw, maar dat wil niet zeggen dat die woningen ook allemaal een Woonkeurcertificaat krijgen. Dit certificaat wordt alleen afgegeven aan nieuwbouwwoningen met voldoende woontechnische kwaliteit: een woning met WoonKeur kent een hoog niveau aan inbraakwerendheid en sociale veiligheid, toegankelijkheid, flexibiliteit en aanpasbaarheid.

De ouderenbonden verwachten dat het tekort aan geschikte seniorenwoningen in 2015 zal oplopen tot 400.000. Daarom hebben de ouderenorganisaties vanuit het project ‘Meer Woningen voor Ouderen’ 600 oudere lobbyisten opgeleid. Die zullen met dit onderzoek in de hand bij hun gemeente bepleiten dat er meer geschikte woningen komen voor senioren. Het volledige onderzoek is te downloaden van http://www.meerwoningenvoorouderen.nl/

Top 5
1 Groningen
2 Zeewolde / Utrecht / Etten-Leur / Amersfoort

Flop 5
1 Wunseradiel
2 Millingen aan de Rijn / Goirle / Cromstrijen
5 Eemsmond