Gunstig de hypotheek aflossen

Het heeft er alle schijn van dat met Prinsjesdag wordt aangekondigd dat we de hypotheek fiscaal gunstig kunnen gaan aflossen. Gunstig voor ons, de bank én de overheid.

Slimme zet

Het vullen van de portemonnee van de burger door hem de gelegenheid te geven zijn hypotheek onder gunstige voorwaarden eerder af te lossen lijkt een slimme zet.

Er zijn plannen (die waarschijnlijk met Prinsjesdag bekend worden gemaakt) om de hypotheek eerder fiscaal gunstig af te mogen lossen. Het gaat dan om het aflossen van de hypotheek met het gespaarde kapitaal van de kapitaalverzekering eigen woning.

Nu moet je nog tenminste 15 jaar gespaard hebben om het gespaarde bedrag en het rendement zonder belasting te laten uitkeren. Die periode van minimaal 15 jaar sparen gaat waarschijnlijk vervallen. De vrijstelling is nu bij minimaal 15 jaar sparen maximaal € 34.000 en na 20 jaar sparen € 154.000.

Win-Win-Win situatie

Gaat het kabinetsvoornemen inderdaad door, dan neemt het bedrag dat aan rente en aflossing betaald moet worden af en neemt het besteedbare inkomen van de burger toe. De banken krijgen meer ruimte om nieuwe leningen te verstrekken en de overheid heeft er misschien nog wel het meeste voordeel bij. Er is immers na de aflossing minder hypotheekrenteaftrek, de bestedingen nemen toe waardoor meer btw binnenkomt en als het echt mee zit trekt de economie daardoor ook weer wat aan.

Volgens De Nederlandse Bank is er tussen de 30 en 45 miljard euro in de kapitaalverzekering eigen woning opgeslagen, ongeveer 5 procent van de totale Nederlandse hypotheekschuld.

De burger die zijn hypotheek aflost met het reeds gespaarde bedrag moet zich wel realiseren dat hij vervolgens op een andere manier moet sparen voor de uiteindelijke aflossing van zijn hypotheek. Hoe zich dat verhoudt tot de wens van een hoger besteedbaar inkomen zullen we met Prinsjesdag weten.

Bron(nen):