Kinderen steunen hun ouders nog steeds

Onderzoek naar de verschillen in hoe kinderen uit diverse culturen steun geven aan hun ouders leidt tot een verrassende uitslag. Kinderen uit alle culturen zorgen voor hun ouders al is de gangbare mening dat hierin grote verschillen zijn.

In haar promotie onderzoek deed de sociologe Djamila Schans als een van de eerste onderzoek naar zowel het verwachtingspatroon van de ouders naar hun kinderen als naar de daadwerkelijke gegeven ondersteuning. De verschillen tussen Nederlandse ouderen en niet-Nederlandse ouderen liggen er vooral in dat zij meer steun van hun kinderen verwachten dan Nederlandse ouderen. Die steun is ook vaak nodig omdat niet Nederlandse ouderen de taal niet goed machtig zijn en onbekend met de hulp van de verschillende instanties. Al verwacht de ene groep meer van haar kinderen dan de andere, in de praktijk vallen de verschillen reuze mee. “Hoewel het patroon van de contactfrequentie tussen ouders  en kinderen nog hetzelfde is - het hoogst in de Turkse en Marokkaanse groep en het laagst in de Nederlandse - lijken de verschillen in praktische steunverlening van kinderen aan ouders op het eerste gezicht niet significant “, aldus Schans.
De solidariteit tussen de verschillende generaties wordt vooral door de immigranten als een positief kenmerk van hun cultuur gezien. Juist als immigranten negatief in het nieuws komen wordt die sterke solidariteit als een bron van positieve zelfidentificatie gezien.
 
22 januari 2008