Leven rijke ouderen wordt duurder

De rijksbegroting 2008 laat tal van maatregelen zien die het leven van de rijkere Nederlander een stuk duurder maken.

Wanneer Wouter Bos in de volgende verkiezingscampagne wordt gevraagd wat hij heeft gedaan om de inkomens en vermogensverschillen in Nederland wat kleiner te maken zal hij niet met een mond vol tanden staan en vlot tenminste drie punten kunnen noemen.
 
Uit de tot nu gelekte informatie over de rijksbegroting 2008 komen tal van maatregelen naar voren die het leven van de rijkere Nederlander een stuk duurder maken. In de eerste plaats is er de belasting op pensioenen boven de 18.000 (vanaf 2010). Het eigen Woning Forfait (een belasting op eigen woningbezit) kent dadelijk geen maximum meer. Woningen vanaf 1,5 miljoen euro worden daardoor duurder. Gisteren werd bekend dat ook de eigen bijdrage voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) hoger wordt voor mensen met een hoger inkomen. Dit laatste betekent dat mensen die gebruik moeten maken van de thuiszorg, verpleeg- of verzorgingshuis meer gaan betalen. Ook melde ´de Telegraaf´ dat de kinderbijslag meer inkomensafhankelijk zal worden.
 
Het kabinet maakt mooie sier met het behoud van de koopkracht voor minima en ouderen. Maar of dat in de praktijk ook zo zal zijn is nog maar sterk de vraag. Immers de accijns op benzine, tabak en alcohol gaan omhoog, net als de eerder genoemde posten.