Lezen houdt het leven leuk

Ouderen lezen gemiddeld ruim 21 boeken per jaar en doen dat voor het plezier. Ouderen die lezen genieten meer van het leven volgens een onderzoek van Pro Aging onder 1129 ouderen.

Onderzoekbureau Pro Aging deed haar onderzoek tijdens de boekenweek waar het thema Van oude menschen… was. Uit het onderzoek waar 881 mensen een bruikbare enquête invulden zodat een representatief beeld ontstaat van de lezersgroep van 49 tot 94 jaar. Uit het onderzoek blijken een aantal zaken: vrouwen lezen meer dan mannen, 25 tegen 17 boeken per jaar. Mannen zien het lezen meer zien als een mogelijkheid om bij te blijven terwijl het voornamelijk de vrouwen zijn die lekker met een boek kunnen wegdromen. Het liefst worden er spannende boeken gelezen (51 procent), daarna volgt literatuur. De meest geliefde auteur is Geert Mak, gevolgd door Henning Mankell en John Grisham. Het meest populaire boek is De Vliegeraar van Khaled Hosseini.
Naast boeken worden ook vele tijdschriften gelezen en negentig procent leest nog dagelijks de krant waarbij regionale kranten populair zijn. Opmerkelijk was dat de lezers van de ANWB kampioen een betere kwaliteit van leven registreren dan de ondervraagden die het blad niet lezen. Hoe dan ook zijn lezers gelukkiger dan niet-lezers. Ruim de helft van de ouderen die meegedaan hebben aan het onderzoek geven aan ‘hevig’ tot ‘extreem’ te genieten van het leven (59%).
 
26 maart 2008