Mantelzorgers krijgen eerder vergoeding

Afgelopen najaar bleek dat het zogenaamde ‘mantelzorgcompliment’ van 250 euro maar bij een klein deel van de mantelzorgers terecht kwam. Tot ongenoegen van belangenorganisaties en de Tweede kamer.

Het was zo goed bedoeld, alle mensen die zorgen voor een familielid, dierbare of buur zouden op of rond 10 november 2007 een beloning krijgen van 250 euro. Maar wat viel dat tegen in de praktijk. Van de beoogde 200.000 mantelzorgers kregen door de strenge criteria slechts 40.000 mantelzorgers hun beloning. Van armoede werd van de resterende 50 miljoen euro 32 miljoen euro over de verschillende gemeenten verdeeld.

Afgelopen week debatteerde de Tweede Kamer met staatssecretaris Bussemaker van Volksgezondheid over het 'mantelzorgcompliment'. In navolging van belangenorganisaties was er een pleidooi voor een eenvoudiger en ruimer toekenningbeleid. Mevrouw Bussemaker ondersteunt de kritiek en gaat volgens goed Haags gebruik de gang van zaken evalueren waarna zij in april de kamer zal informeren over haar bevindingen. Ze kreeg van de tweede Kamerleden nog wel de suggestie mee om huisartsen en gemeenten en rol te laten spelen bij de toekenning. Voorlopig is het weer even afwachten, maar door erkenning van de slechte afwikkeling van vorig jaar is er hoop voor al die mensen die mantelzorg om niet verlenen.

23 januari 2008