Meer bedenktijd voor ouderen bij telefonische verkoop

Stichting De Ombudsman pleit voor een langere bedenktijd voor mensen van 65 jaar en ouder bij de telefonische aankoop van diensten of producten. Dit pleidooi heeft zij als advies aangeboden aan het ministerie van Economische Zaken.

Pretium Telecom kwam een paar maanden terug met een coulanceregeling voor personen van 70 jaar en ouder. De oudere nieuwe klanten krijgen bij Pretium Telecom drie maanden bedenktijd. Deze periode bepleit ook Stichting De Ombudsman. Nu is dat nog zeven dagen. De Ombudsman vindt dit te kort voor iedereen en dus ook voor de mensen die ouder zijn dan 65 jaar.

Bij Stichting De ombudsman en ook bij de Plustelefoon komen geregeld klachten binnen over de verkoopmethoden die aan de telefoon gebruikt worden. Je zegt ja voor je het door hebt, het aanbod is vaak niet duidelijk en de consequenties van de koop zijn niet altijd te overzien. Je vraagt om informatie en je krijgt tot je verbazing felicitaties met het nieuwe abonnement.

De bond voor 50-plussers, de ANBO is blij met het pleidooi: “Veel ouderen vinden achteraf dat ze iets is aangesmeerd”. De ANBO vindt dat naast de langere bedenktijd ook de agressieve telefonische benadering aangepakt moet worden.

Hoe het advies van Stichting De Ombudsman door het ministerie van Economische Zaken opgepakt wordt is de vraag. Misschien dat ze door het recente succes met de telecomwet ook op dit punt willen doorzetten.