Meer geld voor dementerende ouderen

Om de groeiende vraag naar zorg voor dementerenden op te kunnen vangen stelt het kabinet 80 miljoen euro extra beschikbaar. Met het extra geld moet de toenemende vraag naar kleinschalige opvang van dementerenden in de eigen wijk worden gerealiseerd.

Het aantal mensen met dementie in Nederland groeit snel. De groei van het aantal dementerenden in Nederland zal gaan van 193 duizend in 2005 naar 319 duizend in 2030. Een kwart van de mensen met dementie heeft behoefte aan een opname in een verpleeghuis. Om alle dementerenden in de toekomst op te kunnen vangen is extra verpleeghuiscapaciteit nodig. Het liefst kleinschalige opvang. Zo kan de mantelzorger, vaak de echtgenoot of directe familie in de buurt blijven.

Het kabinet trekt nu 80 miljoen extra uit om die kleinschalige opvang te kunnen realiseren. In 2005 waren er in Nederland 4442 plaatsen in kleinschalige opvang. Het is de bedoeling dat er in 2030 48.707 plaatsen zijn. De verwachting is dat er zonder de nu beschikbare extra middelen in 2010 al bijna elf duizend plaatsen voor kleinschalige opvang zijn. Het is de bedoeling dat de huidige zorginstellingen de bouw van de verdere groei van de kleinschalige opvang in de toekomst zelf gaan betalen.