'Meld gedwongen scheiding'

De Ouderenombudsman roept op om ervaringen te melden van echtparen die door een opname in een zorginstelling gedwongen worden gescheiden omdat er in de instelling alleen plaats is voor de partner met de zorgvraag.

In de wettekst van de AWBZ staat het nergens, maar in de praktijk worden echtparen die soms al 60 jaar getrouwd zijn gedwongen gescheiden wanneer een van hem moet worden opgenomen in een zorginstelling. De Ouderenombudsman wil graag ervaringen horen van mensen die met dit fenomeen te maken hebben of te maken hebben gehad. Hij roept op om die ervaringen bij hem te melden.

We hebben het gedwongen scheiden van echtparen laten gebeuren omdat we dachten dat het nu eenmaal zo geregeld was. Maar de wet zegt volgens de Ouderenombudsman niets over het alleen maar op mogen nemen van de partner met de zorgvraag. Erger nog, de toenmalige staatssecretaris van Volksgezondheid - mevrouw Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - ging er in de Tweede Kamer van uit dat echtparen niet gescheiden hoefde te worden. Dat was in 2011.

De afgelopen dagen ontstond grote beroering nadat Jack Stickvoort een Facebookactie startte omdat zijn schoonouders na 60 jaar huwelijk gedwongen moesten scheiden omdat de zorginstelling enkel plaats had voor zijn schoonvader. Door deze actuele zaak roept de Ouderenombudsman mensen die ervaringen hebben met het gedwongen scheiden van echtparen door opname in een zorginstelling, deze bij hem te melden. Jan Romme, directeur van het Nationaal Ouderenfonds en initiatiefnemer van de Ouderenombudsman zegt: "We willen graag via ervaringsverhalen zicht krijgen op dit probleem en inzichtelijk maken hoe hier de komende tijd in de praktijk mee wordt omgegaan".

Tijdens kantooruren kunt u uw verhaal melden via: 0900-6080100 (2cent/min) of via ouderenombudsman@ouderenfonds.nl

Bron(nen):