Minder bijstand als een ander de rekening betaalt

Pas op met betalen voor uw familie

Als een ander de rekeningen betaalt, is minder bijstand gerechtvaardigd. Maar niet altijd. Zo oordeelde de Centrale Raad van Beroep onlang in twee verschillende zaken.

Ouders, familie of vrienden die een persoon die bijstand ontvangt financieel helpen kunnen dat het beste doen door rechtstreeks en van de eigen rekening te helpen. Begin deze week deed de Centrale Raad van Beroep uitspraak in twee principiële zaken die voor deze 'helpers' en de bijstandsgerechtigde van belang zijn. In de eerste zaak betaalde een derde de huur van een (bedrijfs)pand dat de bijstandsgerechtigde huurde - rechtstreeks aan de verhuurder. In de andere zaak betaalde een broer de huur, de energierekening en de ziektekostenpremie rechtstreeks vanaf de eigen rekening. In beide gevallen korten de gemeente de bijstand geheel of gedeeltelijk!

Minderen is toegestaan

De Centrale Raad van Beroep oordeelde echter dat de bijstandsgerechtigde zelf niet over de rechtstreeks betaalde bedragen kon beschikken en dat ze dus ook niet zomaar in mindering op de bijstand mogen worden gebracht. In de eerste zaak betekende dit dat toch bijstand moet worden betaald door de gemeente waarop ze het woonkostencomponent in mindering mag brengen. In de tweede situatie mogen de door de broer betaalde vaste lasten in mindering worden gebracht op de bijstand. Na een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep is geen hoger beroep meer mogelijk.

Wel korting, niet volledig

Veel ouders, familie of vrienden die een dierbare in de bijstand ondersteunen kan dit belangrijk nieuws zijn. Vooral omdat de Centrale Raad van Beroep oordeelde dat betalingen waarover de bijstandsgerechtigde zelf niet kon beschikken niet zonder meer in mindering van de bijstand mogen worden gebracht. Omdat de betalingen wel invloed hebben op het besteedbare inkomen van de bijstandsgerechtigde mag er wel gekort op de bijstand, maar niet volledig.

Bron(nen):

1 Reactie

Door Talsma H. (niet gecontroleerd) op do, 6-3-2014 - 23:58

Big Brother moet eerst maar eens op z'n eigen misstanden letten. En de grote heren aanpakken.
Voorbeeld, Randstad directeur vertrekt met 2 1/2 miljoen bonus. Hoeveel uitzendkrachten moeten hiervoor voor een hongerloontje en zonder pensioenopbouw voor werken.
Moeten waarschijnlijk later ook nog naast een AOWtje door de gemeenschap worden ondersteund.
Terwijl dit soort volk niet weet hoe ze het over de rug van de arbeider geroofde geld OP moet krijgen!!