Nieuwe zorgwet helpt burenhulp om zeep

Getty Images

Als het nodig is staan buren voor elkaar klaar, zo blijkt uit een onderzoek van Plus Magazine onder 1300 lezers. Maar voor het bieden van structurele hulp deinst men terug.

Tweederde van de ondervraagden is bang om met regelmatige burenhulp onbedoeld te veroorzaken dat de buur niet meer voor huishoudelijke hulp via de gemeente in aanmerking komt. De gemeente beoordeelt een aanvraag voor huishoudelijke hulp aan de hand van een zogenaamd ‘keukentafelgesprek’. Als in dat gesprek aan de orde komt dat de buren bijspringen, zou dat een afwijzing van professionele zorg kunnen bewerkstelligen, zo vreest men. Een averechts effect, veroorzaakt door de beste bedoelingen.

Burenhulp is vrije keuze

Buren helpen elkaar. En heus niet alleen om de planten water te geven tijdens de vakantie. 49 procent van de ondervraagde vijftigplussers kan zich voorstellen dat hij of zij in geval van nood de buren zal helpen met zorgtaken, 13 procent was daadwerkelijk mantelzorger voor een buur, in de afgelopen twaalf maanden. Ze kookten, reden naar de dokter of het ziekenhuis, deden de administratie of verleenden acute noodhulp. De meeste buren doen het graag, al hechten bijna álle ondervraagden (97%) eraan dat burenhulp hun eigen vrije keuze is. Het mag geen verplichting worden. “Als iemand zorg nodig heeft, moet die niet afhankelijk zijn van een goedwillende buurvrouw die af en toe even komt binnenwippen”, verwoordt een Pluslezeres in het onderzoek.

Hulp aan buur moet geen dagtaak worden

Mantelzorg voor de buren mag geen dagtaak worden, en ook geen nachtwerk. Acht op de tien Pluslezers vindt dat de eigen gezondheid er niet onder mag lijden en bijna evenveel ondervraagden zeggen dat de grens is bereikt als ze het gevoel krijgen dat er misbruik van hen wordt gemaakt. Een belangrijke voorwaarde voor 92 procent van de ondervraagden is, dat de buur zijn eigen netwerk óók inschakelt: familieleden en vrienden. Ze willen er niet alleen voor staan, er niet aan onderdoor gaan en ook tijd overhouden voor zichzelf. “Ik geef mijn buurman af en toe een hapje eten en mijn man doet zijn tuin, maar het moet geen verplichting worden. Ik wil helpen als ik daar tijd voor hem en als mijn eigen gezondheid het  toelaat.” Dat buren elkaars mantelzorger kunnen zijn, krijgt erkenning van de overheid. Vanaf 1 juli 2015 komen buren die voor elkaar zorgen in aanmerking voor zorgverlof bij hun werkgever.

Auteur