Nut verklaring van erfrecht onderzocht

Banken eisen na het overlijden bijna standaard een verklaring van erfrecht voordat u als langstlevende echtgenoot over de bankrekening kunt beschikken of de te naamstelling van een bankrekening kunt veranderen. Ergerlijk en vaak onnodig.

Na het overlijden van een echtgenoot eist de bank vrijwel standaard een verklaring van erfrecht voordat een rekening vrij gegeven wordt of voordat de en/of-rekening van naam kan veranderen. Die verklaring is duur, de prijzen liggen tussen de 200 en 700 euro. De Tweede Kamerleden Blanksma-van den Heuvel en Van Vroonhoven-Kok (beiden CDA) hebben de minister van Financiën om opheldering gevraagd. Die heeft gisteren aan de twee Kamerleden per brief laten weten dat hij wacht met zijn antwoord tot de Nederlandse Vereniging van Banken haar leden heeft geënquêteerd. Dit antwoord verwacht hij dit voorjaar. Op basis van het antwoord zal hij maatregelen nemen.

Het lijkt zo eenvoudig, de partner of echtgenoot overlijdt, volgens het wettelijk erfrecht is de langstlevende echtgenoot de persoon die gerechtigd is om over het gehele vermogen te blijven beschikken. Voor banken is dit minder eenvoudig, die vragen om een verklaring van erfrecht om de andere erfgenamen te beschermen. Die andere erfgenamen kunnen kinderen (uit een eerder huwelijk) zijn of gewoon fraudeurs. Toch hoeft de bank niet zo moeilijk te doen. Is er geen testament dan is de volgende weg voor u als langstlevende echtgenoot goed bewandelbaar.

Neem een akte van overlijden die de Gemeente verstrekt, vraag hiermee bij het Centraal Testament Register (CTR) of er een testament is. Ontvangt u een brief van het CTR waarin staat dat er geen testament is opgemaakt door de overledene ga dan met die brief en het trouwboekje naar de bank en eis dat u als wettelijk erfgenaam over de rekening mag blijven beschikken of dat de naam gewijzigd kan worden. Het formulier van het CTR waarin het bestaan van een testament kunt opvragen vindt u via www.centraaltestamentregister.nl of via 0900-114 4 114. Is er wel een testament dan blijft een verklaring van erfrecht noodzakelijk. Het blijft vervelend om zoveel moeite te moeten doen om over het eigen geld te kunnen beschikken, maar het bespaart u een hoop geld.

Trefwoorden: