Oudere werklozen vaker in de kou

De bestuursvoorzitter van het UWV Joop Linthorst signaleert dat ouderen die ontslagen worden vanwege reorganisaties in de sociale plannen niet altijd meedoen. De aandacht gaat in die plannen soms voornamelijk naar 50-minners.

Nu de economie tegenzit en bedrijven moeten reorganiseren om te overleven wordt in de sociale plannen de afvloeiingregeling weer van stal gehaald. Werknemers die ouder zijn dan 50 jaar en hun werkverliezen komen in de sociale plannen niet in aanmerking voor bemiddeling naar ander werk aangeboden.

Deze ontwikkeling signaleert UWV-bestuursvoorzitter Joop Linthorts. Hij doet zijn uitspraak in het Financieel Dagblad. Linthorst betreurt deze ontwikkeling die indruist tegen het kabinetsbeleid. Het kabinet neemt de laatste tijd juist besluiten om mensen zo lang mogelijk aan het werk te houden. Met als voorlopig eindpunt de dit jaar ingevoerde premiekorting voor bedrijven die werkloze vijftigplussers aannemen en de bonusregeling voor werknemers van 62 jaar en ouder. Voor het UWV ziet hij de taak om de nog steeds bestaande krapte op de arbeidsmarkt zo optimaal mogelijk te gebruiken en werklozen zo snel mogelijk naar een nieuwe baan te begeleiden.