Oudere werknemers en werklozen beter beschermd

Minister Donner van Sociale zaken heeft op het CDA partijcongres laten weten in zijn ontslagvoorstel een uitzondering te willen maken voor oudere werknemers. Daarnaast heeft hij het sociale vangnet voor oudere werklozen aangepast.

In het hoofdpijndossier van het ontslagrecht heeft de minister eindelijk een kleine beweging laten zien. Was eerst niets bespreekbaar, nu wil hij de oudere werklozen ontzien in het plan om de indruk te ontnemen dat werkgevers ouderen zouden gaan lozen om goedkope jongere krachten aan te kunnen nemen. Uit de eerste reacties van de verschillende bij het dossier betrokken partijen blijkt weinig enthousiasme.

Naast het ontslagrecht is er sociale wetgeving voor hen die al werkloos zijn geworden. Eerst is er de WW en wanneer die afloopt de IOAW of IOW. Wat van toepassing is hangt van het moment van werkloos worden en de leeftijd af. Daar heeft de minister nu meer duidelijkheid in geschapen. Een ieder die tussen zijn 50ste en 60ste werkloos wordt ontvangt na afloop van de WW een IOAW, zoals die nu bestaat, dus zonder vermogenstoets.

Personen die nu hun zestigste werkloos worden en waarbij de WW afloopt ontvangen een IOW, zonder vermogenstoets, zonder dat de inkomsten van de partner gekort worden. De wijziging gaat in vanaf 1 oktober 2006 en zal doorlopen tot 1 juli 2011. De regeling is tijdelijk want het kabinet zet in op een betere arbeidsmarkt voor ouderen waardoor de regelingen overbodig zijn geworden.