Ouderen hebben minder koopkracht

Ouderen blijken er in 2010 in koopkracht op achteruit te gaan, vooral ouderen die AOW en een klein pensioen ontvangen, maar ook zorgkosten hebben, gaan er op achteruit.

Het NIBUD heeft in opdracht van verschillende ouderenorganisaties: Unie KBO, PCOB en NVOG, onderzocht hoe het met de koopkracht staat van de ouderen. Die blijkt in 2010 over de hele linie lager te zijn dan in 2009. Hoofdschuldige is de lagere aftrek ziektekosten bij de aangifte Inkomstenbelasting. Ondanks compensatie aan het einde van het jaar gaan ouderen die zorgkosten hebben en een klein inkomen er op achteruit.

Volgens het NIBUD hebben de maatregelen die het kabinet nam om zorgkosten minder aftrekbaar te maken het beoogde effect wel gehad: mensen met een hoger inkomen gaan er meer op achteruit. Dat vooral de lagere inkomens relatief meer achteruit zijn gegaan is een ongewenst effect en zou volgens het NIBUD aangepast moeten worden.

Een alleenstaande met AOW en 1500 euro pensioen gaat er ten opzichte van 2009 in 2010 0,2% op achteruit, heeft die alleenstaande een pensioen van 40.000 euro per jaar, dan gaat hij er 0,5% op achteruit. Echtparen die beide AOW ontvangen, maar slechts een partner een pensioen van 2500 euro per jaar, gaat er 0,2% op achteruit. Is het pensioen 40.000 euro groot, dan is de achteruitgang 0,6%. Echtparen die beide AOW ontvangen en beide een pensioen van tezamen 30.000 euro gaan er 0,4% op achteruit. Is er samen een pensioen van 62.500 euro dan is de achteruitgang 0,7%.

De ouderenbonden pleitten sowieso voor betere overheidsvoorlichting met betrekking tot alle maatregelen die rond het afschaffen van aftrekposten zijn genomen. Losse inkomensgebeurtenissen veroorzaken volgens het NIBUD een gevoel van teleurstelling, doordat ze niet worden beschouwd in samenhang met andere voor het inkomen relevante zaken.

Bron(nen):