Pensioen en AOW-achtbaan wat rustiger

Het afgelopen jaar was het jaar van de pensioen en de AOW. De AOW vanwege de AOW-leeftijd, de pensioenen vanwege de dekkingsgraad. Ondanks alles wordt voor de helft van alle pensioenen in 2010 verhoogd.

Voor alle betrokkenen bij de Nederlandse pensioenen is 2009 een achtbaan geweest. Halverwege 2008 is dat ritje al begonnen, maar pas in februari 2009 werd het engste deel bereikt en kon een overgrote meerderheid van alle pensioenfondsen (theoretisch) niet meer aan haar verplichtingen voldoen.

Deze pensioenfondsen hadden als gevolg van de kelderende aandelenkoersen en lage rekenrente onvoldoende middelen in huis. Er moesten herstelplannen gemaakt en voor 1 april ingeleverd bij De Nederlandse Bank. Er werd zelfs over korten op de pensioenuitkeringen gesproken (afstempelen). 

Gelukkig wordt ook nu de soep niet zo heet gegeten als hij werd opgediend: de aandelen koersen herstelden zich, de rekenrente nam wat toe en nu is het grootste deel van alle pensioenfondsen alweer uit de gevarenzone. De dekkingsgraden zijn weer flink toegenomen, al heeft nog maar een klein aantal pensioenfondsen een dekkingsgraad van meer dan 130 procent. Gevolg is dat weer voorzichtig geïndexeerd wordt.

De grootste pensioenfondsen ABP (ambtenaren en leraren) en Zorg en Welzijn (gezondheidzorg) indexeren weer (een beetje), kleinere fondsen doen ook mee zoals de pensioenfondsen voor de bouwnijverheid en het Spoorwegpensioenfonds.

De andere druktemaker, de verhoging van de AOW-leeftijd heeft een groot deel van haar strijd achter de rug, de details en uitwerking zullen het komende jaar bekend worden. Naar verwachting zullen we einde 2010 meer weten wat zware beroepen zijn, hoe de werkgevers en werknemers moeten omgaan met de verplichting mensen langer aan het werk te houden en hoe standvast de politieke partijen op dit onderwerp blijken na de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart.

Het afgelopen jaar schreven wij hier 84 nieuwsberichten over het pensioen en de AOW, dat is veel. Voor het komende jaar zal dit naar verwachting iets minder worden, tenzij de koersen weer kelderen. Laten we hopen dat het inderdaad minder berichten worden, dat betekent dat er eindelijk een einde komt aan deze rit in de achtbaan.
 
Ik wens u een prettige jaarwisseling en alle goeds voor 2010

Trefwoorden: