Pensioen gemiddeld 6,3 procent minder waard

De Nederlandse Bank heeft gisteren laten weten dat het in pensioenland niet alleen kommer en kwel is. Goed beschouwd zijn er meer fondsen die wel dan niet hebben geïndexeerd. Wel daalde de waarde van de pensioenen de afgelopen jaren met gemiddeld 6,3 procent. Indexeren van het pensioen is het aanpassen aan inflatie.

Zigzag-beleid

In een terugblik tot begin 2008 concludeert De Nederlandse Bank (DNB) dat er meer pensioenfondsen wel hebben geïndexeerd dan dat er fondsen zijn die dat niet hebben gedaan. Van de huidige 381 pensioenfondsen hebben er sinds 2008:

  • 276 geïndexeerd,
  • 64 fondsen zowel geïndexeerd als gekort,
  • 11 hebben alleen gekort
  • 30 fondsen hebben niet gekort en niet geïndexeerd. 

Het voorgaande lijstje is het resultaat van een zigzag-beleid van de pensioenfondsen. Vooral de fondsen die begin 2010 weer indexeerden toen het beter leek te gaan moesten snel daarop weer korten om de dekkingsgraad van minimaal 105 procent weer te kunnen halen. Terugrekenend blijkt dat de waarde van het gemiddelde pensioen 6,3 procent lager is dan het gestegen prijsniveau. De pensioen zijn gemiddeld 6,3 procent minder waard geworden.

Grote verschillen tussen de fondsen

Wel zijn er ondanks dezelfde moeilijke marktomstandigheden grote verschillen tussen de verschillende pensioenfondsen. Voor die verschillen geeft DNB een drietal redenen aan:

  1. De uitgangspositie. Sommige fondsen hadden voor de crisis een dekkingsgraad die bijna 200 procent was, terwijl anderen aanzienlijk lager zaten. 
  2. Ten tweede of de werkgevers bereid waren om middelen bij te storten zodat de dekkingsgraad van het pensioenfonds op peil bleef.
  3. In de derde plaats of een pensioenfonds het renterisico had afgedekt. Dat laatste is wijsheid achteraf, want als het met de rentestand de andere kant op was gegaan was het afdekken van het renterisico eerder een blok aan het been geweest.

Het bericht van DNB geeft een mooi terugblikkend beeld, waaruit blijkt dat veel gepensioneerden en pensioenopbouwers de dans nog aardig ontspringen. Maar dat de meeste pensioenontvangers minder met hun pensioen kunnen doen dan voorheen.

Bron(nen):