Pensioen groeit volgend jaar niet

De twee grootste pensioenfondsen van Nederland, ABP en Zorg en Welzijn, hebben gisteren gemeld dat ze volgend jaar de pensioenen niet verhogen.

De pensioenen van de ambtenaren en onderwijzers en ook de werknemers in de (welzijns)zorg zullen komend jaar niet stijgen. De dekkingsgraad van de fondsen staat dat niet toe. Die dekkingsgraad moet minimaal 105 procent van de verplichtingen bedragen en het ambtenarenfonds ABP  kwam eind oktober niet verder dan 94 procent. Pensioenfonds Zorg en welzijn had aan het einde van het derde kwartaal 2011 een dekkingsgraad van niet meer dan 91 procent. Alle reden om zuinig aan te doen voor de fondsen, eerst herstellen, dan pas uitkeren.

De lage dekkingsgraad lijkt voornamelijk voor rekening van de lage rekenrente te komen. Met deze rente moeten de pensioenfondsen hun toekomstige verplichtingen waarderen. Een lage rente betekent dat de pensioenfondsen meer geld moet aangehouden om aan de verplichtingen te kunnen voldoen.

Begin volgend jaar bepaalt het ABP of er verdere maatregelen nodig zijn om de minimale dekkingsgraad van 105 procent te bereiken. Het fonds kan niet blijven doorgaan met meer geld uitgeven dan er binnen komt. Wanneer het fonds begin 2012 extra maatregelen neemt zoals een premieverhoging of verlaging van de pensioenen dan merken we dat pas begin april 2013.

Bron(nen):