Pensioenen moeten generatieproof

Minister Kamp van Sociale Zaken heeft gisteren de Tweede Kamer geïnformeerd over zijn toekomstplannen met de pensioenen. De pensioenfondsen moeten van de minister generatieproof worden.

Voordat een pensioenfonds de pensioenen wil aanpassen aan de geldontwaarding zal ze ook aan haar jongere deelnemers duidelijk moeten maken wat dat voor gevolgen heeft voor hun toekomstige pensioen. Pensioenfondsen mogen alleen nog maar indexeren wanneer ze over voldoende middelen beschikken om dat ook voor toekomstige generaties te kunnen doen. De pensioenfondsen moeten aan hun gepensioneerden én deelnemers duidelijk maken wat de toekomstige risico’s en verwachtingen zijn.

Minister Kamp van Sociale Zaken heeft bovenstaande regels gisteren in een brief gepresenteerd aan de Tweede Kamer, ze maken deel uit van het nieuwe pensioencontract dat mede op basis van het pensioenakkoord is vormgegeven. Met het nieuwe pensioencontract stelt de overheid regels aan de pensioenfondsen, het financieel toetsingskader. Met het financieel toetsingskader moeten de pensioenfondsen uit de problemenzone worden gehouden, al geeft de minister aan dat absolute zekerheid niet te geven is.

De werkgevers en het MKB denken met de nieuwe regels de toekomst in te kunnen. Ook FNV Bondgenoten zegt blij te zijn dat met de plannen van de minister het zogenaamde Casinopensioen van tafel is. FNV vicevoorzitter en eerste pensioenonderhandelaar Peter Gortzak: ‘Ik ben verheugd dat CPB-berekeningen laten zien dat het nieuwe pensioencontract - conform het pensioenakkoord - voor iedereen beter uitpakt dan het huidige pensioencontract: de lusten en de lasten zijn eerlijker en beter verdeeld over jong en oud. Dat geldt zowel voor de zekerheid als voor de hoogte van je pensioen. Dit is precies wat de FNV steeds heeft betoogd en beloofd: een generatieproof pensioenstelsel.’

De pensioenfondsen staan ondertussen volgens het Financieel Dagblad niet te springen om over te stappen naar het nieuwe pensioencontract van de minister.

Bron(nen):