Regels voor scootmobiels?

Er zijn nu 150.000 scootmobiels in Nederland, dat aantal groeit naar verwachting naar 650.000 over dik twintig jaar. Wordt het geen tijd voor regels en rijles?

Het blijft aantrekkelijk, een kek karretje waarmee je weer mobiel bent zonder dat je direct een rolstoelpatiënt lijkt. Steeds meer oudere Nederlanders krijgen of kopen, jaarlijks belanden 350 scootmobilisten in het ziekenhuis na een ongeval. De ongevallen zijn vaak eenzijdig, wat betekend dat er geen andere weggebruikers bij betrokken zijn. Rijles lijkt daarmee wel het minste waar behoefte aan is, maar een rijbewijs of certificaat dat lijkt voor Adviesdienst Vervoer bij monde van de heer Paul Scheperseen brug te ver.

De Adviesdienst die aan minister Eurlings van Verkeer adviseert acht een training van de nieuwe chauffeurs afdoende. Toch lijkt meer regelgeving geboden. Waar mogen ze eigenlijk rijden, op de weg of het fietspad, de stoep? Hoe hard mogen ze rijden, moet er een maximum snelheid komen? De toekomst zal het uitwijzen, voorlopig blijft rijles beperkt tot een les van de leverancier, initiatieven van het plaatselijke ouderenwerk, of een lespakket bij een rijschool.