Stamboomonderzoekers in de knoop met AVG

Stamboomonderzoekers lopen tegen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan. Cees Heystek, voorzitter HCC!genealogie van de HCC, de grootste computerclub van de Benelux, vindt de bescherming ‘doorgeschoten’ en trekt aan de bel.

Wanneer iemand niet honderd jaar geleden overleden is, mag informatie als diens geboortedatum en -plaats, huwelijk of overlijden niet meer getoond worden. De helft van de door HCC gepubliceerde online stambomen is daardoor nu anoniem.

Vroeger waren er gezinskaarten in gebruik bij de gemeenten, de burgerlijke stand. Deze zorgen nu voor een groot probleem. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vindt dat ook de belangen van nabestaanden van overleden personen op de gezinskaarten zouden moeten worden meegenomen. Bij publicatie zou de AP een risico-analyse kunnen eisen.

De vraag is of de AVG en de Archiefwet in principe tegengesteld zijn. De Archiefwet is ook wel een openbaarheidswet, na opname in de archiefbewaarplaats zijn archiefbescheiden openbaar. Maar aan dat tijdperk lijkt een einde gekomen.

Meer over stamboomonderzoeken.

Bron(nen):