Steeds meer ouderen aan het werk

Het Centraal Bureau voor de Statistiek maakte vandaag bekend dat de arbeidsparticipatie van 55 tot 65-jarigen enorm gestegen is, zowel in Nederland als in Europa.

Tussen 2000 en 2006 is het aantal 55 tot 65-jarigen, het CBS noemt ze ouderen in het arbeidsproces, gestegen met tien procent. Werkte in 2000 nog 38 procent van de Nederlandse ouderen, in 2006 was dit al 48 procent. In de Europese Unie als geheel is de arbeidsparticipatie gestegen, al blijven er grote regionale verschillen. In Nederland werken net iets meer ouderen dan het Europese gemiddelde, maar in Zweden is er een arbeidsparticipatie van 70 procent. In Polen, Italië en België werken slechts 30 procent van de ouderen. De Europese arbeidsparticipatie in z’n geheel is gestegen van 37 procent in 2000 naar 44 procent in 2006. De doelstelling volgens de Lissabonstrategie is dat in 2010 tenminste 50 procent van de ouderen in de 27 Europese Unielanden werkt. De toename in Nederland is vooral te danken aan het aantal vrouwen dat nog werkt, daarnaast is de leeftijd dat werknemers de arbeidsmarkt verlaten gestegen.