Stoppen met 65 jaar onmogelijk

Mensen die een laag inkomen hebben en stoppen met werken en AOW ontvangen, vallen volgens het gesloten pensioenakkoord flink in inkomen terug. Hierdoor is stoppen met werken met 65 jaar feitelijk  onmogelijk.

FNV Bondgenoten blijft ten strijde trekken tegen het gesloten pensioenakkoord. Een nieuw wapen is een berekening die zij door financieel deskundigen en fiscalisten heeft laten uitvoeren. Volgens dit onderzoek wordt eerder stoppen met werken voor mensen met lage inkomens onmogelijk.

De pijn bij het eerder met pensioen gaan zit volgens FNV Bondgenoten bij de fiscale behandeling van de vroeg-AOW. Nu betaalt een 65-plusser over de eerste belastingschrijf (tot 18.628 euro) 15,1 procent loonheffing. Stopt iemand in 2020 toch met 65 jaar met werken dan betaalt hij het 66-mintarief van nu 33 procent. Die hogere belastingheffing heeft grote gevolgen voor het netto inkomen. Een echtpaar ontvangt samen 240 euro netto, een alleenstaande 25 euro. Met die achteruitgang is eerder het AOW ontvangen dan de officiële leeftijd voor mensen met een laag inkomen feitelijk onmogelijk.

In het pensioenakkoord stijgt de AOW-uitkering naast de loonsverhogingen 0,6 procent extra.  De extra verhoging compenseert enigszins de korting van 6,5 procent voor het eerder stoppen dan de officiële pensioenleeftijd van 66 jaar. De belastingheffing maakt echter korte metten met de compensatie.

Met deze uitkomsten hoopt FNV Bondgenoten een extra wapen in handen te hebben in haar strijd tegen het pensioenakkoord. FNV voorzitter Jongerius weet ondertussen van geen wijken en verwijt FNV Bondgenoten dat zij aan luchtfietserij doet door te blijven pleiten voor een eigen plan.

Bron(nen):
Trefwoorden: