Tweede Kamer schiet pensioen te hulp

Gisteren is in de Tweede Kamer een motie aangenomen die minister Kamp van Sociale Zaken dwingt de toe te passen rekenrente op pensioenen te herzien. Aanpassing van de rekenrente kan korten op pensioenen voorkomen. 

Paul Ulenbelt (Tweede Kamerlid van de Socialistische Partij) heeft gisteren een motie ingediend die de steun kreeg van een meerderheid van de Tweede Kamer. In de motie wordt opgeroepen de rekenrente te herzien. Met een hogere rekenrente neemt de dekkingsgraad van de pensioenfondsen toe en is korten op pensioen vrijwel niet meer nodig. Minister kamp van Sociale Zaken debatteert vandaag met de Kamer over de pensioenen. De SP hoopt van hem te horen hoe hij de motie die niet door de twee regeringspartijen werd gesteund gaat uitvoeren. Die uitvoering moet snel omdat de pensioenfondsen nog voor het einde van dit jaar aan De Nederlandse Bank moet rapporten hoe zij de dekkingsgraad van hun pensioenfonds omhoog krijgen. Korten van de pensioenen is een maatregel die bij sommige van de probleemfondsen overwogen wordt.

Gedoogpartij PVV steunde de motie van de SP én steunde een motie van VVD en CDA om een onderzoek te doen naar mogelijke alternatieven voor de lage rekenrente.

Minister Kamp wees er in het debat gisteren op dat hij al bezig is met de sociale partners om tot een oplossing te komen. Die oplossing zou deel uitmaken van het gehele pakket dat rondom het verhogen van de AOW- en pensioenleeftijd wordt vormgegeven op basis van het AOW-akkoord van de sociale partners.