Uitvaart vaak duurder dan gedacht

Wanneer na een uitvaart de rekening gepresenteerd wordt valt die vaak tegen en moeten er duizenden euro’s bijbetaald worden. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) wil dat de uitvaartverzekeraars duidelijk maken wat de klant wel en niet mag verwachten.

Medio mei maakte bureau voor marktontwikkeling GfK een onderzoek naar kostenbewustzijn van uitvaarten onder 10.000 Nederlandse huishoudens bekend. Iets minder dan 80 procent schatte een uitvaart te goedkoop of juist te duur. Volgens het onderzoeksbureau kost een gemiddelde uitvaart nu 6500 tot 7000 euro. Een meerderheid van 63 procent schatte de gemiddelde kosten te laag in, tussen de vier en vijfduizend euro, bijna 16 procent juist te hoog.

Dat mensen denken goed verzekerd te zijn is vanuit deze onderzoeksgegevens niet zo vreemd, het valt dan tegen wanneer de verzekering niet alle kosten dekt. Dat mensen na een uitvaart met onverwachte financiële tegenvallers te maken krijgen noemt de NMa het grootste probleem in de sector als het gaat om factoren die een goede marktwerking kunnen verstoren. Ze roept de uitvaartverzekeraars dan ook op duidelijker te zijn over wat wel verzekerd is en voor welke voorzieningen de klant extra moet bijbetalen.